• Algemene Ledenvergadering 21 november 2017

  Het bestuur van VVD Lokaal Netwerk West Betuwe nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 21 november 2017. Lees verder

 • Coalitie Geldermalsen dupeert ondernemers

  Kerstmis is voor ondernemers een belangrijke periode in het jaar. Zij ontlenen een groot deel van hun omzet hieraan. Inkopen voor de kerstdiners, cadeau's en noem maar op. Dit jaar valt kerst op maandag en dinsdag, beide bijzondere Zondagen waarop de winkels gesloten zijn. Nu is ook de dag voor kerst, 24 december, een reguliere zondag. Lees verder

 • Alleen ga je sneller maar samen kom je verder

  Slim samenwerken daar waar je elkaar kunt versterken. Lees verder

 • Men moet de boom buigen als hij jong is

  Een frisse start met een nieuwe samenstelling van mensen om de klus te klaren. Deze unieke mogelijkheid krijgen we met de vorming van de nieuwe gemeente West Betuwe. Lees verder

 • Aansluiting van Lijst van Vrouwerff bij de VVD-fractie

  In de gemeenteraad van Geldermalsen sluit de Lijst van Vrouwerff zich per 1 juli aan bij de fractie van de VVD Lees verder

 • VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor slechts € 25,-

  Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. De betrokkenheid en steun van leden is van onschatbare waarde voor onze partij en ons land. Samen streven we naar een liberaler Nederland. Een Nederland waarin mensen hun eigen leven in vrijheid en in veiligheid kunnen inrichten. Een Nederland waarin we de vrijheid van anderen respecteren, omzien naar elkaar en de helpende hand uitsteken naar mensen die dat werkelijk nodig hebben. Een Nederland waar hard werken en ondernemerschap worden beloond en criminaliteit en fraude bestraft. Lees verder

 • Nieuw bestuur VVD West Betuwe

  De fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen & Lingewaal is ook bij de VVD niet onopgemerkt gebleven. Nu de naam van de nieuwe gemeente (West Betuwe) bekend is hebben de VVD afdelingen van deze drie gemeenten de handen ineengeslagen en een nieuw lokaal netwerk opgericht: VVD West Betuwe. Indirect is de fusie het gevolg van de reorganisatie binnen de landelijke VVD met als doel efficiëntere bestuurslagen te creëren en om liberale kiezers laagdrempeliger in contact te laten komen met de VVD. Lees verder

 • Badkuipen of bruggen

  Na de zomer is er een nieuwe fase aangebroken rondom de waterveiligheid in de gemeente Neerijnen. Een van de scenario's die nader wordt bekeken betreft een maatregel via een nevengeul bij Varik-Heesselt in combinatie met een dijkverhoging. Deze variant wordt door de inwoners ook wel schertsend 'de badkuip' genoemd. Ook de VVD fractie vindt dat inwoners bij dit scenario van de nevengeul als ratten in de val zitten in het geval van overstroming. Er is nog steeds een aanzienlijke dijkverhoging en er zijn nauwelijks mogelijkheden voor ontsnapping in het geval dat het gebied snel volloopt. Er zijn echter ook andere mogelijkheden te zien het informatiecentrum ' Werkatelier Varik'. Lees verder

 • Voorstel besteding opbrengst precariobelasting 2014 en 2015

  De VVD stelt voor het eenmalige voordeel vanuit de precariobelasting te verdelen over alle huishoudens in de gemeente Neerijnen. Voor elk van de circa 5000 huishoudens in de gemeente Neerijnen komt neer op eenmalige uitkering van om en nabij de 250 euro. Lees verder

 • Samenwerking regio absolute voorwaarde bij mogelijke huisvestingsopgave asielzoekers

  Samenwerking regio absolute voorwaarde bij mogelijke huisvestingsopgave asielzoekers Lees verder

 • Barro: wat doet dat voor onze ondernemers

  Vanwege de geplande voor de rivierverruiming en dijkverbetering is een er een ruimtelijke reservering ingesteld, de Barro. Om meer duidelijkheid te krijgen voor de ondernemers heeft de VVD een aantal raadsvragen gesteld aan het college. Lees verder

 • Burgeravonden over toekomst gemeente Neerijnen

  De gemeenteraad van Neerijnen organiseert een drietal burgeravonden waarin zij volop in gesprek wil met burgers, bedrijven en instellingen over de toekomst van onze gemeente. Lees verder

 • Interview met Jan Huitema, VVD-lid Europees Parlement voor Landbouw

  interview met Jan Huitema, VVD-lid Europees Parlement voor Landbouw Lees verder

 • Bruggen bouwen met de ondernemers

  Bruggen bouwen met de ondernemers Lees verder

 • Nieuwe Website

  Vanaf vandaag is onze nieuwe website actief. Deze website zien wij als hulpmiddel om u beter te informeren over de ontwikkelingen binnen onze afdeling. Lees verder

 • Oogsten wanneer de tijd rijp is

  Sinds mijn installatie op 13 november 2014 als raadslid voor de VVD kan ik stellen dat ik mijn draai steeds beter aan het vinden ben. Hoewel een flinke uitdaging, blijkt het raadslidmaatschap meestal goed te combineren met mijn eigen bedrijf. Het gaat binnen de gemeente Neerijnen vaak heel anders aan toe dan op mijn kleinfruit-melkveebedrijf. Lees verder