• Kandidatenlijst VVD West Betuwe vastgesteld

  Kandidatenlijst VVD West Betuwe vastgesteld Lees verder

 • Piet Schorel beëdigd als raadslid gemeente Lingewaal

  Piet Schorel beëdigd als raadslid gemeente Lingewaal. Lees verder

 • ALV kiest Edwin Loeff als lijsttrekker

  Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD West Betuwe afgelopen maandagavond is Edwin Loeff als lijsttrekker gekozen voor de komende raadsperiode in de nieuwe fusiegemeente West Betuwe. Lees verder

 • Afscheid Winfried Flapper als gemeenteraadslid Lingewaal

  Op donderdag 12 april heeft Winfried Flapper (VVD) tijdens de raadsvergadering afscheid genomen van de gemeenteraad van Lingewaal. Lees verder

 • Goed beslagen ten ijs komen

  Goed beslagen ten ijs komen Lees verder

 • Ontmoeting met minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens haar bezoek Atelier Varik

  Ontmoeting met minister Cora van Nieuwenhuizen tijdens haar bezoek Atelier Varik Lees verder

 • Drukbezochte VVD Themabijeenkomst waterveiligheid: Een dijk van een alternatief!

  Met ruim 100 deelnemers kunnen we spreken van een zeer geslaagde eerste netwerkbijeenkomst van VVD West Betuwe. De netwerkbijeenkomsten zijn primair bedoeld om in de nieuwe gemeente in nauw contact met de inwoners een actueel thema te bespreken. Dit keer was het thema de plannen voor het aanleggen van een hoogwatergeul. Lees verder

 • Ondernemersklimaat in Geldermalsen op dieptepunt

  Er is de afgelopen week veel ophef ontstaan over een brief van het college van burgemeester en wethouders aan onze winkeliers dat zij op 24 december, de zondag voor kerst, absoluut niet open mogen zijn. Een onbegrijpelijke actie die kwaad bloed zet bij ondernemers die hard moeten werken om hun zaak te laten draaien. Werkgelegenheid bieden en voorkomen dat het centrum van Geldermalsen, maar bijvoorbeeld ook van Beesd, op termijn helemaal leeg komt te staan en al haar aantrekkelijkheid voor het publiek verliest. Dat terwijl iedereen er van overtuigd is dat het centrum juist behoefte heeft aan nieuwe impulsen. Lees verder

 • Persbericht VVD Lokaal Netwerk West Betuwe

  Unaniem besluit VVD Lokaal Netwerk West Betuwe voor uitsluiten van dijkversterking in combinatie met de binnendijkse hoogwatergeul als rivierverruiming bij Varik - Heesselt als mogelijke oplossing voor de waterveiligheidsopgave. Lees verder

 • Algemene Ledenvergadering 21 november 2017

  Het bestuur van VVD Lokaal Netwerk West Betuwe nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 21 november 2017. Lees verder

 • Coalitie Geldermalsen dupeert ondernemers

  Kerstmis is voor ondernemers een belangrijke periode in het jaar. Zij ontlenen een groot deel van hun omzet hieraan. Inkopen voor de kerstdiners, cadeau's en noem maar op. Dit jaar valt kerst op maandag en dinsdag, beide bijzondere Zondagen waarop de winkels gesloten zijn. Nu is ook de dag voor kerst, 24 december, een reguliere zondag. Lees verder

 • Alleen ga je sneller maar samen kom je verder

  Slim samenwerken daar waar je elkaar kunt versterken. Lees verder

 • Men moet de boom buigen als hij jong is

  Een frisse start met een nieuwe samenstelling van mensen om de klus te klaren. Deze unieke mogelijkheid krijgen we met de vorming van de nieuwe gemeente West Betuwe. Lees verder

 • Aansluiting van Lijst van Vrouwerff bij de VVD-fractie

  In de gemeenteraad van Geldermalsen sluit de Lijst van Vrouwerff zich per 1 juli aan bij de fractie van de VVD Lees verder

 • VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor slechts € 25,-

  Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. De betrokkenheid en steun van leden is van onschatbare waarde voor onze partij en ons land. Samen streven we naar een liberaler Nederland. Een Nederland waarin mensen hun eigen leven in vrijheid en in veiligheid kunnen inrichten. Een Nederland waarin we de vrijheid van anderen respecteren, omzien naar elkaar en de helpende hand uitsteken naar mensen die dat werkelijk nodig hebben. Een Nederland waar hard werken en ondernemerschap worden beloond en criminaliteit en fraude bestraft. Lees verder

 • Nieuw bestuur VVD West Betuwe

  De fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen & Lingewaal is ook bij de VVD niet onopgemerkt gebleven. Nu de naam van de nieuwe gemeente (West Betuwe) bekend is hebben de VVD afdelingen van deze drie gemeenten de handen ineengeslagen en een nieuw lokaal netwerk opgericht: VVD West Betuwe. Indirect is de fusie het gevolg van de reorganisatie binnen de landelijke VVD met als doel efficiëntere bestuurslagen te creëren en om liberale kiezers laagdrempeliger in contact te laten komen met de VVD. Lees verder

 • Badkuipen of bruggen

  Na de zomer is er een nieuwe fase aangebroken rondom de waterveiligheid in de gemeente Neerijnen. Een van de scenario's die nader wordt bekeken betreft een maatregel via een nevengeul bij Varik-Heesselt in combinatie met een dijkverhoging. Deze variant wordt door de inwoners ook wel schertsend 'de badkuip' genoemd. Ook de VVD fractie vindt dat inwoners bij dit scenario van de nevengeul als ratten in de val zitten in het geval van overstroming. Er is nog steeds een aanzienlijke dijkverhoging en er zijn nauwelijks mogelijkheden voor ontsnapping in het geval dat het gebied snel volloopt. Er zijn echter ook andere mogelijkheden te zien het informatiecentrum ' Werkatelier Varik'. Lees verder

 • Voorstel besteding opbrengst precariobelasting 2014 en 2015

  De VVD stelt voor het eenmalige voordeel vanuit de precariobelasting te verdelen over alle huishoudens in de gemeente Neerijnen. Voor elk van de circa 5000 huishoudens in de gemeente Neerijnen komt neer op eenmalige uitkering van om en nabij de 250 euro. Lees verder

 • Samenwerking regio absolute voorwaarde bij mogelijke huisvestingsopgave asielzoekers

  Samenwerking regio absolute voorwaarde bij mogelijke huisvestingsopgave asielzoekers Lees verder

 • Barro: wat doet dat voor onze ondernemers

  Vanwege de geplande voor de rivierverruiming en dijkverbetering is een er een ruimtelijke reservering ingesteld, de Barro. Om meer duidelijkheid te krijgen voor de ondernemers heeft de VVD een aantal raadsvragen gesteld aan het college. Lees verder