Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het verkiezingsprogramma van de VVD West Betuwe voor de raadsperiode 2018-2022 is dit voorjaar opgesteld door een commissie, bestaande uit de Raadsleden uit de oude gemeenten. De heer Loeff en de heer Boltjes vormden de werkgroep van deze commissie.

Het concept-programma is voortgekomen uit diverse bijeenkomsten van de commissie en een inputavond waarvoor alle leden zijn uitgenodigd. 

Na de behandeling van een aantal amendementen heeft de Algemene Ledenvergadering het programma met unanieme stemmen aangenomen.