Ondernemersklimaat in Geldermalsen op dieptepunt

Er is de afgelopen week veel ophef ontstaan over een brief van het college van burgemeester en wethouders aan onze winkeliers dat zij op 24 december, de zondag voor kerst, absoluut niet open mogen zijn. Een onbegrijpelijke actie die kwaad bloed zet bij ondernemers die hard moeten werken om hun zaak te laten draaien. Werkgelegenheid bieden en voorkomen dat het centrum van Geldermalsen, maar bijvoorbeeld ook van Beesd, op termijn helemaal leeg komt te staan en al haar aantrekkelijkheid voor het publiek verliest. Dat terwijl iedereen er van overtuigd is dat het centrum juist behoefte heeft aan nieuwe impulsen.

Zoals bekend heeft de VVD fractie in de raadsvergadering van 31 oktober j.l. een motie ingediend om onze ondernemers op 24 december de gelegenheid te geven om van 1200 tot 1800 uur open te gaan. Dit tijdvak respecteert de zondagsrust, zoals op tweede paasdag en dergelijke ook al gebeurt. D66 en Leefbaar Geldermalsen ondersteunden dit initiatief. De coalitie van SGP, CDA en Dorpsbelangen echter niet. Halsstarrig vasthouden aan eigen standpunten (SGP) en slaafs volgen door het CDA en Dorpsbelangen waren het devies. De SGP noemde het voorstel zelfs "pijnlijk". Alsof er geen andere werkelijkheid bestaat. De kaasstolp staat anno 2017 nog steeds over Geldermalsen. Hoe blind kun je zijn.

Maar de gemeenteraad heeft besloten. Het is de politieke realiteit die het gevolg is van deze coalitie, de partijen waar die uit bestaat en van de kiezers die deze coalitie mogelijk hebben gemaakt. Verkrampt, halsstarrig, principieel. Geen enkele affiniteit met de realiteit en onze ondernemers. In alle buurgemeenten zijn de winkels open, verlies van omzet is het Geldermalsense deel. Dat is zuur. En let wel; we willen geen enkele ondernemer verplichten, maar alleen de vrije keus laten. Dat is ondernemen. Als u volgend jaar gaat stemmen, moet u dat even meenemen in uw overwegingen.

Dan nog  terugkomend op de brief aan de winkeliers:  Dit had het college op een andere manier kunnen en moeten doen. Waarom de boel op de spits drijven? De kloof die men al jaren probeert te verkleinen vanuit de gemeente naar de inwoners en ondernemers heeft het college met deze actie alleen maar vergroot.

Het lijkt erop dat men de regie compleet kwijt is, maar, erger nog; dat het de coalitie niet interesseert. Het is maar goed dat we vanaf 1 januari weer een burgemeester hebben. Hij zal zijn handen er aan vol hebben.

VVD Geldermalsen
Frank Broedelet
Fractievoorzitter