Drukbezochte VVD Themabijeenkomst waterveiligheid: Een dijk van een alternatief!

Met ruim 100 deelnemers kijken we terug op een zeer geslaagde eerste netwerkbijeenkomst van VVD West Betuwe.

De netwerkbijeenkomsten zijn primair bedoeld om in de nieuwe gemeente in nauw contact met de inwoners een actueel thema te bespreken. Dit keer was het thema de plannen voor het aanleggen van een hoogwatergeul. Bekijk hier de presentaties en de video impressie van de bijeenkomst en kijk ook op: http://www.waterforum.net/veiligheid-dorpsbewoners-blijft-omstreden-punt-hoogwatergeul-varik-heesselt

Zet cookies aan om de video te tonen.