ALV kiest Edwin Loeff als lijsttrekker

De heer Loeff is op dit moment raadslid voor de VVD in de gemeente Geldermalsen. Onder leiding van de heer Loeff zet de VVD West Betuwe de komende raadsperiode sterk in op samenwerking en verbinding. In dezelfde vergadering is het verkiezingsprogramma vastgesteld. Naast sturing op de kernwaarden van de VVD zet de VVD West Betuwe in het bijzonder in op weldoordacht financieel beleid, behoud van culturele waarde en identiteit, veiligheid, solide bestuur en innovatie en duurzaamheid. De VVD West Betuwe ziet voor de toekomstige gemeente West Betuwe een vooral faciliterende rol met dienstverlening op maat en veel ruimte voor haar inwoners.