Een dankwoord aan de VVD kiezer

De verkiezingen zijn achter de rug. De VVD bedankt alle kiezers en gaat met een open blik de coalitieonderhandelingen in.

De VVD West Betuwe wil alle kiezers bedanken voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en in het bijzonder alle inwoners die op de VVD West Betuwe hebben gestemd. De opkomst met 52% was niet hoog, maar hoger dan gemiddeld in de andere herindelingsgemeenten. En dat is gewoon goed nieuws, de politiek leeft. Alle 10 (!) partijen hebben twee zetels of meer gekregen, en een nadere blik op de verkiezingsuitslag leert dat het verschil in de zetelverdeling gebaseerd is kleine verschillen.

Deze brede verkiezingsuitslag is een weergave van de brede vertegenwoordiging van alle politieke stromingen binnen onze gemeente. Het is echter zaak dat er nu naar overeenstemming wordt gezocht om tot een stabiel gemeentebestuur te komen. Een frisse en constructieve bestuurscultuur is bij de start van een nieuwe gemeentelijke organisatie van groot belang.

De VVD West Betuwe zal met plezier bijdragen aan onze nieuwe gemeente.