Andries van der Netten van Stigt: ‘Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld’

Waterschapsbestuurder uit ons eigen lokaal netwerk Andries van der Netten van Stigt vraagt dringend aandacht voor de financiële gevolgen van de enorme dijkversterkingsopgaven voor het Waterschap Rivierenland en de schuldpositie die het waterschap nu al heeft. Binnenkort al een half miljard.

Andries van der Netten van Stigt woont met zijn gezin in Enspijk en is al jaren actief lid van het Lokaal netwerk VVD West Betuwe. Sinds de start van zijn bestuursperiode in 2015 uit Andries zijn zorgen over de almaar oplopende schulden van het Waterschap Rivierenland. De afgelopen bestuursperiode is deze toegenomen van 360 miljoen naar 440 miljoen Euro. Dat, terwijl er deze decennia dijkversterkingsprojecten op de planning staan waarmee forse hogere kosten zullen zijn gemoeid dan waar oorspronkelijk rekening mee was gehouden. Andries: "De waterschappen moeten wel investeren om Nederland weerbaarder te maken tegen gevolgen van klimaatveranderingen. Maar voldoende financiële dekking daarvoor ontbreekt nog.”

Natuurlijk is het houden van droge voeten belangrijker dan de financiële situatie van het waterschap. Maar, zo merkt Andries op, wat als de rente stijgt? Blijft er dan nog voldoende financiële ruimte over voor de maatregelen die nodig zijn voor onze veiligheid achter de dijken, of drukt de rentelast te zwaar op het waterschap om deze meest cruciale taak goed te kunnen vervullen? Met de 1000 kilometer aan dijken en kades is Waterschap Rivierenland hét dijkenwaterschap van Nederland, waarvan het grootste gedeelte moet worden versterkt. Hij breekt in het interview dan ook een lans om het Rijk en de andere waterschappen in Nederland meer te laten bijdragen voor wat eigenlijk een nationale opgave is!

Het dagelijks bestuur van het waterschap geeft aan zich geen zorgen te maken, maar deskundigen onderschrijven de door Andries waargenomen risico’s en de logica van een Tielse lobby voor meer geld uit Den Haag.

Lees het volledige artikel in De Gelderlander.

Vorig jaar was Andries regelmatig in het nieuws vanwege zijn voortrekkersrol in de discussie over de grote risico’s van een eventuele hoogwatergeul bij Varik en Heesselt en de daarmee verbonden realisatie van een kleine dorpspolder Varik-Heesselt.

Andries is in oktober 2018 gekozen als lijsttrekker voor de waterschapsverkiezing 20 maart dit jaar.

https://regiooost.vvd.nl/