Dijk tussen Ophemert en Varik dringend aan versterking toe

De veiligheid van de bewoners achter de dijk tussen Ophemert en Varik is onzeker nu de dijkversterking tot stilstand dreigt te komen. VVD West Betuwe luidt hierover de noodklok en stelt de problematiek aan de kaak tijdens een netwerkbijeenkomst op 31 januari.

© Beeldbank RWS

WEST BETUWE - De onzekerheid door PFAS verontreiniging en de financiële eisen over de hoeveelheid schulden bij het waterschap dreigen tot vertraging of zelfs stilstand te leiden bij de dijkversterking. "Het dijkvak tussen tussen Ophemert en Varik is op dit moment onveilig bij hoog water en dringend aan versterking toe. De veiligheid van de inwoners achter de dijk is in het geding. Het is zaak om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de dijkversterking, zodat de veiligheid en leefbaarheid op peil komt en blijft” aldus inwoner van het gebied en oud-Statenlid van de VVD Roef van Waarden. Aart Kusters, inwoner van Ophemert en oud-wethouder van de voormalige gemeente Neerijnen geeft aan: "We hebben er al weer 5 jaar opzitten van hetzelfde proces dat ik 30 jaar voor 95 heb beleefd. Het wordt wat mij betreft echt tijd dat bestuurders duidelijk wordt gemaakt wat de uitdrukking "Boter bij de vis" betekent"

Voor VVD West Betuwe staan de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners en hun zorgen hierover buiten kijf. Om de zorgen van de inwoners in het gebied onder de aandacht te brengen bij de bestuurders organiseert VVD West Betuwe op 31 januari om 19:30 dan ook een netwerkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst in Huis Op Hemert gaan gedeputeerde van de provincie Gelderland Jan Markink en dagelijks bestuurder van het waterschap Hennie Roorda onder leiding van Kees Kruitwagen met elkaar en de inwoners in gesprek over de dreigende impasse. Door de minister Cora van Nieuwenhuizen is begin 2018 besloten om te kiezen voor een dijkversterking boven een rivierverruimende maatregel als voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief is men op dit moment nader aan te uitwerken binnen het waterschap in nauw overleg met de provincie, de gemeente en het Rijk.