Raad van West Betuwe aan zet bij dijkversterking

De raad van West Betuwe is aan zet bij de dijkversterking. Gedeputeerde van provincie Gelderland Jan Markink en dagelijks bestuurslid Hennie Roorda van Waterschap Rivierenland kwamen als verantwoordelijke bestuurders en geldschieters voor de dijkversterking met duidelijke uitspraken. Beiden gaven aan dat er nog volop mogelijkheden zijn om te extra te investeren in het gebied bij de geplande dijkversterking. Belangrijk hierbij is dat de gemeente met goed onderbouwde voorstellen komt die gedragen worden door de inwoners en ondernemers op en achter de dijk.

Belangrijke uitdaging bij de dijkversterking is om manieren te vinden waarbij natuurontwikkeling gecombineerd kan worden met dijkversterking.  

Ook de gehanteerde kostenverdeelsleutel is nog onderwerp van discussie op landelijk niveau. 


Duidelijk was dat veiligheid van de dijk en de inwoners achter de dijk altijd vooropstaat bij het beoordelen van de extra investeringen. Daarnaast blijkt dat tijdigheid hierbij cruciaal is.  Beide bestuurders mikken er op dat de schop in zomer/najaar 2021 de grond in gaat. Als de gemeente wil profiteren van de mogelijkheden dan is het zaak om snel tot actie over te gaan.