Eerste dorpsavond 'Ga in gesprek met de wethouder!' een groot succes. Kom op 16 september naar Tricht voor de volgende sessie!

Afgelopen donderdag 3 september heeft de eerste zeer succesvolle sessie plaatsgevonden in het dorpshuis te Est onder de titel 'Ga in gesprek met de wethouder!'. Dit was de eerste uit een reeks van drie geplande avonden waarin VVD-leden en ook niet-leden de kans krijgen om kennis te maken met Sietske Klein (onze nieuwe VVD-wethouder) en met de leden van de VVD-gemeenteraadsfractie.  Graag verwelkomt de VVD wederom leden en niet leden op 16 september in Tricht of op 1 oktober in Heukelum om deel te nemen aan de sessie 'Ga in gesprek met de wethouder!'. Meld u nu aan via info@vvdwestbetuwe.nl.

De opkomst afgelopen donderdag was super en er zijn goede inhoudelijke punten uitgewisseld. Alle deelnemers, circa 20 aanwezigen uit Est en omgeving, zaten uiteraard keurig volgens corona-richtlijnen op anderhalve meter afstand van elkaar in de grote zaal van het dorpshuis.

De eerste sprekers kwamen uit nieuwbouwwijk de Plantage en vroegen aandacht voor hun petitie tegen de biogas-installatie welke de AVRI van plan is te realiseren op hun terrein nabij de Plantage. De sprekers waren teleurgesteld over de minimale communicatie vanuit de AVRI richting de omwonenden. Fractievoorzitter Broedelet gaf aan dat in het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat er geen biogas-installatie binnen onze gemeentegrenzen wordt gebouwd.

Vervolgens spraken een aantal ouders en dorpsbewoners hun zorgen uit over de plannen om de basisschool in Est te sluiten vanwege een gebrek aan leerlingen. De school in Est is financieel gezond en levert onderwijs van bovengemiddelde kwaliteit. Bovendien is er zicht op een groei aan leerlingen uit omliggende dorpen en vanuit nieuwbouw in Est. De VVD-fractie sprak uit de school graag te steunen, maar gaf ook aan dat het uiteindelijk stichting Fluvium is die beslist over het al dan niet openblijven van de school.

Tot slot gaf een projectontwikkelaar uitleg over zijn plan om op een leegstaand stukje industriegrond in de bebouwde kom van Est kleinschalige woningbouw te realiseren. VVD-fractie en wethouder reageerden enthousiast en nieuwsgierig op dit plan.

Samengevat was deze eerste avond een groot succes waarop verschillende groepen hun lokale aandachtspunten hebben kunnen presenteren aan de politiek. Alle aanwezigen waren tevreden over de gezellige avond.