VVD loodst amendement over zonnepanelen door de raad

De VVD West Betuwe vindt dat zonnepanelen op het dak horen, niet in de wei! Een amendement daarover werd afgelopen dinsdag met ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

© AVRI

Vorige week heeft de VVD West Betuwe een amendement ingediend op de 'Nota grondprijs- en uitgiftebeleid 2021'. In deze nota was een paragraaf gewijd aan gronduitgifte ten behoeve van zonneparken, terwijl het beleid van de gemeente is om zonnepanelen alleen toe te staan op stukken grond die buitengewoon incourant zijn (bijvoorbeeld langs de snelweg). Door het amendement is duidelijk gemaakt dat er binnen de gemeente West Betuwe weinig of geen ruimte is voor nieuwe zonneparken. Het amendement werd mede-ingediend door de SGP, Verenigd West Betuwe, Dorpsbelangen en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. De PvdA en het CDA stemden ook voor. D66, GroenLinks en de ChristenUnie stemden tegen. Het amendement werd dus aangenomen met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

De VVD wil het unieke landschap en de toonaangevende agrarische sector in de gemeente West Betuwe beschermen. Uit onderzoek is gebleken dat er binnen onze gemeente nog ruim 250 hectare aan daken geschikt is voor zonnepanelen. Zolang die daken niet vol liggen is er geen reden om na te denken over nog meer landschapsvervuilende zonneparken en windmolens. Daarnaast levert onze gemeente met zijn 14 windmolens en één enorm zonnepark al een bovengemiddeld grote bijdrage aan de energietransitie in Rivierenland. We hebben onze verantwoordelijkheid dus reeds heel ruim genomen!

De fractie vergadert minimaal eens in de maand op maandagavond. Heeft u interesse om aan te sluiten en mee te praten over actuele thema's? Dan bent u van harte welkom! Stuur een mail naar info@vvdwestbetuwe.nl voor meer informatie of om u aan te melden. De agenda van de gemeenteraad vindt u op gemeenteraad.westbetuwe.nl