De ODR moet er zijn voor de inwoners en ondernemers!

De dienstverlening van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is ver onder de maat. Procedures moeten sneller en makkelijker. Daarover heeft de gemeenteraad vorige week een amendement van de VVD aangenomen.

De klachten over de ODR stromen al verschillende jaren aan de lopende band binnen. Mensen worden niet teruggebeld, moeten ontzettend veel moeite doen om geholpen te worden en procedures duren eindeloos. Talloze ondernemers in West Betuwe die goed zijn in hun vaak en graag willen doorgroeien worden enorm op de rem gezet door de ODR. Dat mag nooit de bedoeling zijn, zeker niet van een organisatie die er juist voor de inwoners en de ondernemers is!

Daarom heeft de VVD West Betuwe bij de behandeling van de jaarstukken van de ODR een amendement ingediend op de zienswijze van de gemeente. Daarin staat dat het handelen van de ODR niet past bij de kwaliteit waar West Betuwe voor staat. De dienstverlening moet beter, onze ondernemers willen vooruit en onze inwoners willen geholpen worden! 

Hier de tekst van de wijziging:

Wij blijven kritisch over de kwaliteit van de dienstverlening. Ook afgelopen jaar zijn er weer voorbeelden geweest waarin in het niveau van de dienstverlening zeer te wensen overlaat en waarbij inwoners zich niet gehoord voelen. Dit past niet bij de kwaliteit waar West Betuwe voor staat. Wij verwachten verbetering in de schriftelijke communicatie maar zeker ook in de persoonlijke contacten met inwoners verwachten wij een sterke verbetering die aansluit bij het West Betuws Werken.

Dit alles, gegeven het feit dat we de tevredenheidscijfers uit de stukken niet kunnen rijmen met de signalen vanuit de samenleving, en dat we als West Betuwe de V-taken naar ons toe willen halen, noopt ons om deze zienswijze zo in te dienen. We willen de focus op meetbare verbetering van klanttevredenheid op complexe taken.

In de raadsvergadering heeft fractievoorzitter Frank Broedelet uitgelegd hoeveel last inwoners en ondernemingen hebben van de huidige gang van zaken. Met succes, want het amendement werd met grote meerderheid aangenomen.

Verenigd West Betuwe (VWB) en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB) hebben het amendement mee ingediend. Verder hebben Dorpsbelangen, SGP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks voorgestemd. D66 en PvdA stemden tegen. In de bijlage is het gehele amendement te lezen.