Komst Tweede Kamerlid zorgt voor doorbraak bouwproject Haaften-Noord

Tijdens zijn bezoek aan West Betuwe heeft Tweede Kamerlid Peter de Groot er samen met de provincie voor gezorgd dat bouwproject Haaften-Noord in een stroomversnelling is geraakt. Hij was te gast op een avond van de VVD West Betuwe in de paprikakwekerij van de familie Van der Burg in Est.

© Leen Boltjes

Het thema woningbouw leeft enorm in West Betuwe en kwam dan ook snel aan bod. Een bezorgde inwoner van Haaften deed zijn verhaal: ‘In het verleden stonden er altijd 10 tot 15 huizen te koop in Haaften, nu geen één! Hoe komt de jeugd ooit aan een huis? En dat terwijl er een prachtig plan klaarligt in Haaften! Waarom pakt de gemeente niet door?’ Peter de Groot geeft aan dat het rijk projecten zoals Haaften-Noord alleen maar stimuleert en ook de provincie is voorstander volgens de twee aanwezige gedeputeerden Jan Markink en Christianne van der Wal. Bestuurslid Ralph Boltjes: ‘Eigenlijk zijn alle partijen voor, maar toch wordt er niet gebouwd. De betrokkenen hebben toegezegd nu in actie te komen zodat er weer betaalbare woningen op de markt komen in Haaften.’ De VVD wil niet alleen in Haaften, maar in alle dorpen en steden van onze gemeente bouwen naar behoefte.

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek was Waardenburg. Hoe waarborgen we de kwaliteit van leven in het dorp met alle projecten die op het dorp afkomen (verbreding A2, dijkverzwaring, spoorlijn)? De lokale VVD bracht rijk, provincie en gemeente met elkaar in gesprek om een antwoord te zoeken op die vraag. Iedereen is het er over eens dat er een structurele oplossing moet worden gevonden voor het dorp. ‘Er moet een plan komen dat recht doet aan de inwoners van Waardenburg en dat er voor zorgt dat de boel de komende decennia niet meer op de schop hoeft.’, aldus Sten Nouwens, voorzitter van de lokale VVD.

Naast de problematieken in Waardenburg en de woningbouw kwamen er diverse andere onderwerpen aan bod. Zo is er gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten, de energietransitie en over de aanpak van de coronacrisis. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond vol goede inhoudelijke discussies. Heeft u interesse in het werk van de VVD West Betuwe of wilt u een keer een dergelijke avond bijwonen? Neem dan gerust contact op via info@vvdwestbetuwe.nl