Kritiek op landelijk beleid VVD

De afgelopen maanden heeft het bestuur diverse pogingen gedaan om antwoorden te krijgen op gestelde vragen omtrent de coronamaatregelen en de voortgang/uitkomsten van de coalitieonderhandeling in de Tweede Kamer. Tot onze teleurstelling is reactie tot op heden uitgebleven en daarom is in overleg met de fractie en kandidaten besloten om middels een brief namens de gehele VVD West Betuwe nogmaals onze ongenoegens kenbaar te maken aan het hoofdbestuur en de Tweede Kamerleden van de VVD in Den Haag.

Tijdlijn

21 november 2019 - De VVD West Betuwe stuurt een brief aan Mark Rutte waarin onvrede over het landelijk beleid van de VVD wordt geuit. De brief is getekend door zo'n 20 leden uit Culemborg en West Betuwe.

januari 2020 - Mark Rutte laat weten in gesprek te willen gaan over de brief. Hij geeft geen inhoudelijke reactie.

maart tot november 2020 - Vanwege corona wordt het gesprek meerdere malen verzet.

19 november 2020 - Het bestuur en twee leden van de VVD West Betuwe voeren een gesprek met Rutte. Ze zijn positief over het gesprek en Rutte belooft terug te komen op een aantal actiepunten.

januari tot maart 2021 - Ondanks tientallen pogingen lukt het niet in contact te komen met de medewerkers van Rutte. Elke vorm van reactie blijft uit. Hierover is zeer grote telleurstelling.

1 maart 2021 - De VVD West Betuwe stuurt een brief aan het hoofdbestuur van de VVD over de telleurstelling in Rutte en in het landelijke VVD beleid rondom de verkiezingen.

17 juni 2021 - Na meer dan 14 weken is er eindelijk een reactie. Deze gaat niet inhoudelijk in op de brief, dus werkt zeker niet geruststellend. De telleurstelling groeit.

15 november 2021 - De VVD West Betuwe stuurt een brief aan het hoofdbestuur met vragen over de coronamaatregelen die vanuit het hoofdbestuur worden opgelegd.

13 december 2021 - De VVD West Betuwe stuurt een mail naar het hoofdbestuur waarin de telleurstelling in het uitblijven van reactie op meerdere brieven wordt uitgedrukt. Ook wordt nadrukkelijk afstand genomen van het beleid van de landelijke VVD.

13 januari 2022 - De VVD West Betuwe stuurt een brief naar het hoofdbestuur én naar alle Tweede Kamerleden van de VVD waarin nogmaals zeer grote telleurstelling wordt uitgedrukt en waarin inhoudelijk duidelijk wordt gemaakt hoe ver het beleid van de landelijke VVD afstaat van de liberale waarden waar de partij voor staat.

Wie interesse heeft in de brieven kan zich richten tot het bestuur via info@vvdwestbetuwe.nl