Gert-Jan van Ochten: een maatschappelijk en sociaal betrokken raadslid

Maak kennis met Gert-Jan van Ochten uit Asperen, de nummer 3 op de kieslijst van de VVD West Betuwe. 'Ik wil me maatschappelijk en sociaal betrokken inzetten voor een mooier West Betuwe', aldus Van Ochten.

© Chris Biesheuvel

Maatschappelijke en sociaal betrokken, dat zijn twee eigenschappen die Gert-Jan al vanaf zijn eerste levensjaren zijn meegegeven. Maar hoe breng je dat in praktijk. Dat is vooral ingegeven door je persoonlijke ontwikkeling en levenservaring. Als vroeg in zijn adolescente jaren werd voor Gert-Jan duidelijk dat vanuit de liberale gedachte een meerwaarde ligt in zijn persoonlijke inzet om die maatschappelijke en sociale betrokkenheid in praktijk te brengen. Vanuit die gedacht is hij lid geworden van de VVD. Geef vooral vrijheid én verantwoordelijkheid aan het individu en probeer kaders te scheppen waarin die vrijheid en verantwoordelijkheid het beste tot wasdom kunnen komen, dat spreekt hem aan en is voor hem in zijn dagelijks leven een belangrijke leidraad. 

In zijn jongensjaren werd hij al vroeg betrokken bij het verenigingsleven en bij het vrijwilligerswerk, met uiteindelijk verschillende bestuursfuncties. In een vereniging wordt heel goed duidelijk wat er in de lokale samenleving speelt en wat er nodig is om een samenleving levendig en leefbaar te houden. Persoonlijk heeft hij veel geleerd en ook veel inspiratie en energie gekregen van het werk als vrijwilliger én bestuurder.

Ook in zijn huidige, dagelijks leven probeert hij vanuit het liberale gedachtegoed zijn betrokkenheid bij de maatschappij tot uiting te laten komen. Zijn keuze om ambtenaar te worden is hier mede door ingegeven. De laatste jaren als hoofd van een ondersteunende afdeling van de Nederlands Voedsel en Warenautoriteit en daarvoor 36 jaar in verschillende adviesrollen en managementfuncties bij het Ministerie van Defensie. Als manager is zijn drive om zijn collega’s beter te laten functioneren vanuit mijn liberale gedachte; hij is namelijk overtuigd dat meer kracht uitgaat van zelf ontplooiing dan van dogmatisch handelen.

De laatste 12 jaar is hij gemeenteraadslid vanuit diezelfde gedachte van maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Ook in een gemeentelijke organisatie zijn kaders nodig om de lokale maatschappij goed en liefst nog beter te laten functioneren. Afspraken over deze kaders moeten worden vastgesteld en gecontroleerd. Als lid van de gemeenteraad geeft hij hier invulling aan vanuit zijn liberale gedachte.