VVD zet stappen voor goede huisvesting arbeidsmigranten

Tijdens de raadsvergadering van 22 maart is een amendement van de VVD over de huisvesting van arbeidsmigranten met ruime meerderheid aangenomen.

In het amendement wordt gepleit voor een snelle evaluatie van nieuwe grootschalige initiatieven. Het oorspronkelijke plan (pas na twee jaar evalueren en in de tussentijd niks toestaan) zou leiden tot een impasse waar niemand bij gebaat is, zeker de arbeidsmigranten niet.

Door het amendement van de VVD (hieronder in de bijlage te lezen) wordt deze evaluatie naar voren gehaald zodat er sneller ruime is voor nieuwe initiatieven. Zie ook de toelichting bij het amendement.