Afscheid gemeenteraad 2019-2022

Op dinsdagavond 29 maart heeft het afscheid plaatsgevonden van de eerste gemeenteraad van West Betuwe. Hiermee is ook voor twee VVD-raadsleden een einde gekomen aan hun raadslidmaatschap.

Frank Broedelet en Gert-Jan van Ochten namen afscheid als VVD-raadslid. Broedelet was tot op heden fractievoorzitter van de VVD West Betuwe. Eerder was hij fractievoorzitter van de VVD Geldermalsen. Hij was niet meer verkiesbaar omdat het raadswerk niet langer valt te combineren met zijn bedrijf. Namens het bestuur van de VVD West Betuwe heeft Krijn van Zandwijk hem bedankt en een bos bloemen overhandigd.

Van Ochten was geruime tijd raadslid, eerst in de gemeente Lingewaal en sinds de fusie in de gemeente West Betuwe. Hij stond op de derde plek op de kieslijst, maar vanwege het resultaat keert hij helaas niet terug in de gemeenteraad. Wel blijft hij als burgerlid actief bij de VVD-fractie.

Er werd de 29e ook afscheid genomen van Koen Steenbergen, plaatsvervangend griffier van de gemeente West Betuwe en in het verleden griffier van de gemeente Neerijnen. Frank Broedelet heeft hem een doos appels overhandigd en hem namens bestuur en fractie van de VVD West Betuwe bedankt voor zijn inzet voor de gemeenteraden van West Betuwe en eerder van Neerijnen.