Frank Broedelet ontvangt predicaat

Als waardering voor alle bewezen diensten heeft Frank Broedelet uit Deil vorige week het predicaat 'erevrijwilliger' ontvangen van het bestuur van de VVD West Betuwe.

Frank heeft zich 20 jaar lang op allerlei manieren ingezet voor de VVD in Culemborg, Buren, Geldermalsen en de laatste jaren in de nieuwe gemeente West Betuwe. Hij was zowel bestuurlijk als politiek actief. Zo was hij bestuurslid en voorzitter van VVD-afdelingen en later ook lijsttrekker en fractievoorzitter.

Het bestuur van de VVD West Betuwe is Frank buitengewoon dankbaar voor alles dat hij heeft gedaan voor de VVD als partij en voor de samenleving als geheel. Altijd werkte hij met positieve energie en vanuit de liberale gedachte aan een mooiere gemeente.