Reeks van successen van de VVD West Betuwe

De afgelopen weken heeft de West Betuwse VVD stevig aan de weg getimmerd. Twee amendementen en een motie in de gemeenteraad, een busrit vol constructieve gesprekken met bestuurders uit de provincie en als klap op de vuurpijl een prachtig woningbouwproject in Rumpt.

Tijdens de laatste raadsvergaderingen voor het zomerreces heeft de VVD een aantal mooie overwinningen weten te behalen. In de raadsvergadering van 24 juni werd een amendement van fractievoorzitter Frank Broedelet over de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) aangenomen. De VVD is van mening dat de gemeente echt wel wat kritischer mocht zijn op de ODR, omdat het al jaren klachten van inwoners en ondernemers regent. Daar was de raad het in ruime meerderheid mee eens. Lees hierover ook https://westbetuwe.vvd.nl/nieuws/44759/de-odr-moet-er-zijn-voor-de-inwoners-en-ondernemers Het amendement is als bijlage bij dit artikel gevoegd.

Een week later, tijdens de vergadering van 29 juni, werd nog een amendement én een motie van de VVD aangenomen. Het amendement was van de hand van raadslid Gert-Jan van Ochten en ging over geld voor economisch beleid. Het voorstel van het college was om een bedrag van 51.000 euro in te zetten voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). De VVD is echter van mening dat we als West Betuwe voor onszelf op moeten komen en niet alleen in regioverband aan onze economie moeten werken. Daarom was het voorstel om dit bedrag niet voor het RIF, maar voor het eigen economisch beleid van West Betuwe in te zetten. Het amendement is aangenomen. Lees hierover ook het artikel in het Kontakt: https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/242521/raad-west-betuwe-kiest-voor-spekken-lokaal-investeringsfonds Ook dit amendement is als bijlage te vinden.

Tijdens dezelfde vergadering werd een motie van VVD-raadslid van Ochten aangenomen over bedrijventerrein Hondsgemet-Noord in Geldermalsen. De ontsluiting van het terrein is een grote belemmering voor de ontwikkeling, terwijl er in West Betuwe een grote vraag is naar bedrijventerreinen (circa 27 tot 43 hectare). De 23 hectare van Hondsgemet-Noord zou dus een welkome aanwinst zijn voor onze gemeente. Via de motie heeft de VVD het college opgeroepen een plan met bijbehorende planning op te stellen voor de ontsluiting van het terrein. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen en is als bijlage bij dit artikel gevoegd.

De fractie heeft al met al keihard gewerkt in de laatste weken voor het reces, maar het bestuur heeft ook zeker niet stil gezeten. Op 25 juni heeft de VVD West Betuwe namelijk een busrit georganiseerd door Waardenburg en over de dijk. Diverse bestuurders van de provincie en de gemeente waren hierbij aanwezig. Voorzitter Sten Nouwens heeft de knelpunten laten zien en hoopt samen tot een oplossing te komen voor Waardenburg, waar de kwaliteit van leven serieus op het spel staat. Lees hierover: https://westbetuwe.vvd.nl/nieuws/44818/kwaliteit-van-leven-in-waardenburg-in-gevaar-tijd-voor-actie

VVD wethouder Sietske Klein - de Jong is tot slot ook druk geweest en heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni een prachtig woningbouwplan door de gemeenteraad geloodst. Het ruim opgezette plan biedt de mogelijkheid aan 33 woningen in het mooie Rumpt.  Om de kwaliteit van leven in al onze 26 kernen op peil te houden is bouwen noodzakelijk. Daar maakt de VVD West Betuwe zich al lange tijd hard voor. Klein: 'Ik ben blij met deze ontwikkeling, op naar de volgende!'